Reza Bank Rahimi

Reza kom till Sverige 2015. Han gjorde det via en svår flykt likt många av de människor som kommit hit från olika krigsdrabbade länder. Då var han 16 år.

Första halvan av hans liv handlade om att tillhöra folkgruppen Hazara i Afghanistan. En tillvaro som ofta kantas av våld, hot och utanförskap. I slutänden betydde detta att Reza förlorade sin pappa i ett attentat som också lämnade Reza med fysiska och mentala ärr. Och de bär han på än idag.

Andra halvan av hans liv har handlat om att fly. Som barn. Från land till land. Och från utanförskap till utanförskap.

Tillslut hamnade han i Sverige och första gången i sitt liv kände han att han hörde hemma någonstans. Eller som han säger det med sina egna ord: ”Här bestämde jag över mig själv”.

Ända fram tills Sverige tog tillbaka den kraften från honom själv genom att bedöma att han inte hör hemma här.

Så hur kunde Sverige bedöma att Reza är värd att förloras?

1

Inskrivning

Inskrivning är ett första möte med Migrationsverket, då är det viktigt att tolk finns.

I Rezas fall fanns ingen tolk med.

2

Förberedelse

När man söker asyl i Sverige tilldelas man ett juridiskt ombud. Är man under 18 får man också en God man utsedd. En God mans uppgift är ganska lik en föräldraroll.

Ett juridiskt ombud ska företräda sin klient i asylprocessen.

Innan Rezas första intervju ska de tre träffas för att hjälpa Reza att kunna redogöra för sina asylskäl. Ombudet instruerar Reza att det är viktigt för honom att säga att han är Afghan och kommer från Afghanistan, därutöver informeras han inte om vikten av uppge de personliga skyddsskälen.

3

Första Intervjun

Vid första intervjun finns en tolk på plats, det är ett steg framåt jämfört med inskrivningen men där tar de goda nyheterna slut.

Det visar sig att tolken talar persiska och är en icke-auktoriserad tolk.

Exempel:
Reza berättar om när hans pappa blev mördad och han själv blev beskjuten och svårt skadad.

Tolken översätter:
“Ett skott kom och skadade en sten”

Varken God man eller ombudet ifrågasätter huruvida tolken faktiskt kan hjälpa Reza att översätta korrekt.

Vid två tillfällen säger tolken
“Kan ni be Reza tala så att jag förstår?”

Inga frågor ställs av ombudet som inte heller gör några andra försök att hjälpa Reza. Inte någon gång under hela intervjun. Ombudet har heller inte vid något tillfälle gått igenom protokollet från intervjuen med Reza. Vilket vi ser mycket allvarligt på, såvitt vi kan förstå är detta oerhört viktigt inom juridiken.

4

Inställd andra intervju

Reza fick en kallelse till en andra intervju, där han noga förberedde sig för att våga klargöra sina asylskäl. Han var klar för att åka från boendet och frågade personalen när de skulle åka. Då får han veta att det inte blir någon andra intervju, den är inställd, utan förklaring. Varken ombud eller God man kontaktar Reza.

5

Ålder och första avslaget

Ombudet anger i sin yrkan att åldersbedömning inte ska utföra med hänvisning till Advokatssamfundets etiska ställningstagande. Reza själv blir aldrig tillfrågad.

Rezas ålder skrivs upp med 10 månader, så att han är 18 år när beslutet fattas. Asylansökan avslås 8 november 2016. I beslutet står att Reza inte önskar åldersbedömning. Han har fortfarande aldrig blivit tillfrågad.

Reza blir delgiven beslutet 17 november 2016. Inom loppet av två dagar flyttas Reza från skolan och boendet i Skövde till ett vuxenboende i Karlsborg. Han står nu helt utan God man.

6

Skolan & boendet

När Reza började skolan i Skövde hade han aldrig hållt en penna i sin hand. Han kunde varken skriva eller läsa. Skolan betyder allt för Reza.

När han flyttas till Karlsborg tar det två veckor innan han får börja skolan igen. Reza är förtvivlad av många anledningar. Han vill gå i skolan, han vill kunna studera hemma på boendet men där finns ingen studiero. Dessutom har boendet vägglöss. I samband med detta kontaktar Reza sin f.d. lärare Siw och vill ha hjälp att överklaga.

7

Geografiska avstånd

Ombudet som Reza har fått är stationerad 3 timmars bilväg, (längre tid kollektivt) från Rezas bostad, han har inte längre någon God man som kan hjälpa honom på grund av att blivit bedömd som vuxen.

8

Medicinsk åldersbedömning

Tre månader innan Rezas riktiga födelsedag får han erbjudande om att göra en medicinsk åldersbedömning via RMV. Han tackar givetvis ja till det, han har hela tiden önskat styrka sin egen uppgivna ålder. Först måste Reza fylla i ett frågeformulär för genomförande av MRA-röntgen, där ingår frågan om han har opererats i buken tidigare.

Reza svarar ja, eftersom han opererades efter att han blev beskjuten när hans pappa dödades.

Eftersom han svarar ja på den frågan, får han inte genomföra MRA-röntgen av knäled.

Vi tycker att är mycket märkligt eftersom han ett år tidigare gjorde en MRA-röntgen inför en knäoperation.

Han fick även där svara på frågor, dock inte samma frågor som RMV ställer.

Han kunde däremot genomföra tandröntgen som visade att Reza inte har några anlag för visdomständer, därav kan ingen bedömning av ålder fastställas.

Migrationsverket har inget som styrker åldersuppskrivningen. Det har däremot Reza, han har ett åldersintyg från Afghanistan. Det anses ej tillförlitligt av Migrationsverket. Åldersuppskrivning kvarstår.

9

AT-UND

Reza ansöker om arbetstillstånd som avslås direkt eftersom Migrationsverket menar att han inte kan styrka sin identitet. De godtar inte Rezas tazkira (åldersintyg/ID) som en giltig identiteshandling.

Reza har senare efter hjälp från familj och vänner lyckats få praktik på Fritids i Tidaholm samt på Macforum. På båda praktikplatserna har han fått goda vitsord och varit väldigt omtyckt, såväl bland kollegor som bland barnen på Fritids.

10

Skyddsskäl

Reza nekas en muntlig förhandling i Förvaltningsrätten där han skulle haft möjlighet att tydligt kunna redogöra för sina asylskäl.

Efter Rezas tredje avslag på asylansökan menar Migrationsverket att de anser att hans skyddsskäl är trovärdiga men att det nu har gått så lång tid att de ej längre kan utgöra ett hot för honom i Afghanistan. Hans skyddsskäl är hedersrelaterade.

Och det här är Reza själv. Människan Reza

Så om vi ska bedöma människor önskar vi att det sker på ett mänskligt sätt.

1

En mer human hantering av asylärenden med större hänsyn till den enskilda människan i varje asylärende.

2

Migrationsverket/Lifos bör införa en mer objektiv bedömning om säkerhetsläget i länder. Man bör ha en vidare/bredare bedömning där Lifos inte är tillräckligt. Migrationsverket bör därför hämta säkerhetsbedömning av länder från flera olika källor.

3

Migrationsverket bör ställa tydliga krav att ha auktoriserad tolk.

4

Migrationsverket bör ställa tydliga krav på ombud och andra som anlitas i asylärenden.

5

Migrationsverket måste erkänna och åtgärda fel och brister som skett i asylprocesser.

6

Migrationsverket bör införa ett självrättelsesystem likt Lex Maria, i vårt specifika fall känns det som att vi har hittat grund för ett ”Lex Reza”, ett system för att kvalitetssäkra och rätta organisationen utan att den som anmäler drabbas eller hängs ut. Detta skulle i vår mening också underlätta Migrationsverkets kommunikation med media.

7

Hellre fria än fälla i tveksamma fall.

8

Sverige/migrationsverket bör ställa rimliga och tydliga krav på asylsökande för att underlätta möjligheten att snabbt kunna komma i arbete och bidra tillbaka till samhället.

9

Det ska vara lättare att kunna få ett arbetstillstånd. Utifrån vårt eget perspektiv får man via sin arbetsplats ofta ”ytterligare” ett socialt sammanhang, något som vi bedömer är viktigt för framgångsrik integration.